Škola a tábor

Škola a tábor

Zvoliť
Šport

Šport

Zvoliť
Teambuilding

Teambuilding

Zvoliť

Pri balíčku „Teambuilding“ plne rozumieme, že môže ísť o zážitkovú ochutnávku rumov alebo spoločný výlet do viníc. Preto sme sa rozhodli, že v tomto prípade posúvame hranicu tolerancie na 0,5‰ pri dospelých.

Áno. Mnohé dni otvorených dverí či športové dni nie sú len pre zamestnancov, ale aj ich partnerov či deti. S Colonnade sme sa preto rozhodli chrániť všetkých, ktorých na svojom evente hostíte.

Keďže ide o poistenie krátkodobých akcií, poisťujeme maximálne 30 dní trvajúce eventy. Ak máte záujem o dlhodobejšie krytie, neváhajte sa obrátiť na našu kolegyňu, Zuzanu Ondrčkovú na zuzana.ondrckova@colonnade.sk. Radi Vám vyjdeme v ústrety.

Áno, samozrejme. Pri poistení pre školy a tábory je veľkou výhodou to, že bežné úrazové poistenia športové aktivity nekryjú. Náš prehľad športov nájdete v tabuľke „Rozdelenie športových aktivít“.

Tento zoznam má obsahovať 3 základné informácie o poistených účastníkoch Eventu. Meno, Priezvisko a dátum narodenia resp. rodné číslo. Je možné priložiť akýkoľvek dokument vo formáte .pdf alebo odfotený zoznam vo formáte .jpg a .png.
V prípade ak poistujete menší počet účastníkov Eventu (tábor, škola v prírode a podobne, pre jednoduchosť stačí aj fotka preukazu poistenca zdravotnej poisťovne, kde sú tieto informácie obsiahnuté).
Ak zoznam účastníkov už máte vyplnený v inom formáte (napr. vo worde alebo exceli) konvertujte ho na formát .pdf. Spravíte to tak, že vyplnený zoznam dáte tlačiť ale miesto výberu tlačiarne si zvolíte možnosť Microsoft print to pdf. 
Ak zoznam účastníkov ešte len idete vyplniť elektronicky, môžete použiť náš vzor (kliknite sem).
V prípade, ak pre Váš Event nie je možné identifikovať účastníkov pomocou menného zoznamu (napr. Deň otvorených dverí a pod.), neváhajte sa obrátiť na našu kolegyňu, Zuzanu Ondrčkovú na zuzana.ondrckova@colonnade.sk. Radi Vám vyjdeme v ústrety.